Производство на грозје
Од асталските (stolni) сорти на грозе ГД Тиквеш очекува годишен принос од 2500-3000 тони грозје

Посадочен материјал
Во склопот на ГД Тиквеш работи и репро центарот за производство на здрав посадочен сертифициран лозов материјал.Се произведува лозов калем од сорти и клонови во зависност од побарувачката на пазарот.

Овчарство
Овчарството во ГД Тиквеш е со традиција и во континуитет од 1965 па и денеска. ГД-Тиквеш располага со стадо овци од расата винтерберг чија бројка се движи околу 2500 броја.


Производство на посадочен материјал
 
Во склопот на ГД Тиквеш работи и репро центарот за производство на здрав посадочен сертифициран лозов материјал. Производството се одвива во кооператива со индивидуални производители кои добиваат лозова подлога и калем гранка и работат на наши површини и за наша сметка. Истиот е под контрола на факултетот за земјоделски науки и храна. Матичњаците и матичните лозја се посадени од безвирусен посадочен сертифициран материјал увезен од Rauschedo р. Италија. Се произведува лозов калем од сорти и клонови во зависност од побарувачката на пазарот


   
  © 2005 Codex Computers Кавадарци.