Производство на грозје
Од асталските (stolni) сорти на грозе ГД Тиквеш очекува годишен принос од 2500-3000 тони грозје.

Посадочен материјал
Во склопот на ГД Тиквеш работи и репро центарот за производство на здрав посадочен сертифициран лозов материјал.Се произведува лозов калем од сорти и клонови во зависност од побарувачката на пазарот.

Контакт
Комерција +389 (0)43 412 852
Централа +389 (0)43 415 916
Ген. Директор +389 (0)43 412 433 mob+389 70 218 915
Тех. Директор +389 (0)43 415 553 mob+389 70 239 346
fax: +389 (0)43 412 852

 

-Производство на грозје и овошје

-ЈАВЕН ПОВИК За учество на Годишното собрание на друштвото. Седницата на Годишното Собрание на акционери на ГД-ТИКВЕШ АД Кавадарци ќе се одржи на ден 31.05.2017 год. (Среда) со почеток во 13 часот во седиштето на друштвото на ул.Шишка бр.2 Кавадарци. ;

-Превземи документи за акционерското собрание;

-Јавен Повик ;

-Пријава за учество на собрание на акционери ;

-Акционерска книга ;

-Финансиски извештај 2016 ;

- Годишен извештај 2016;

-Предлог Одлука Управен Одбор 1;

-Предлог Одлука Управен Одбор 2;

-Предлог Одлука Управен Одбор 3;

-Предлог Одлука Управен Одбор 4;

-Предлог Одлука Надзорен Одбор 1;

-Предлог Одлука Надзорен Одбор 2;

-Предлог Одлука Надзорен Одбор 3;

-Предлог Одлука Надзорен Одбор 4;

-Производство на житни и фуражни култури;

-Производство на посадочен материјал за лозарството;

-Одгледување на стадо овци т.е. производство на месо, млеко, урда и волна;

-Промет со своите производи.

повеќе...

 

Овчарство -- Ангажираноста на вработените го збогатува целокупното производство и со одгледување на сопствено стадо овци од расата винтерберг чиј број се движи околу 2.500 броја

 

Производна површина--

Денес располага со сопствени земјишта, оделски површини од 1117 ха од кои на околу 800 ха се негува беспрекорниот квалитет на винско и трпезно грозје како и квалитетни праски посадени на околу 30 ха.

  © 2005 Codex Computers Кавадарци.