Производство на грозје
Од асталските (stolni) сорти на грозе ГД Тиквеш очекува годишен принос од 2500-3000 тони грозје

Посадочен материјал
Во склопот на ГД Тиквеш работи и репро центарот за производство на здрав посадочен сертифициран лозов материјал.Се произведува лозов калем од сорти и клонови во зависност од побарувачката на пазарот.

Овчарство
Овчарството во ГД Тиквеш е со традиција и во континуитет од 1965 па и денеска. ГД-Тиквеш располага со стадо овци од расата винтерберг чија бројка се движи околу 2500 броја.


 

 

АД''ГД-ТИКВЕШ'' е акционерско друштво од областа на земјоделството со основна примарна дејност - производство на храна и суровини за преработувачката индустрија.

АД''ГД-ТИКВЕШ'' Кавадарци во своето долгогодишно работење традиционално ги негува и вложува огромен труд во одржувањето и континуираниот развој на следните дејности:

  © 2005 Codex Computers Кавадарци.